Sinds 1 januari 2015 is er geen Fiets van de Zaak regeling meer, maar valt dit onder de Werkkostenregeling.

Binnen de Werkkostenregeling kan de werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon, de zogenaamde vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers. De werkgever kan zonder beperkingen een fiets vergoeden of verstrekken binnen de zogenaamde forfaitaire ruimte van 1,2% van de loonsom.

Er worden geen nadere eisen gesteld aan de fiets. Het mag ook een elektrische fiets of scooter zijn. Daarnaast kan een werkgever zelf bijvoorbeeld de frequentie van verstrekken, de hoogte van de aanschaf, het type fiets of de aard van het gebruik bepalen.

Als een werkgever boven deze 1,2% uitkomt, moet over het meerdere een naheffing van 80% worden afgedragen. Dit betekent dat werkgevers die gebruik maken van de Werkkostenregeling bij moeten gaan houden hoeveel er verstrekt en vergoed wordt, omdat ze de grens van 1,2% van de loonsom in de gaten moeten houden. Veelal zal een werkgever binnen de WKR een fietsbudget vaststellen. Bijvoorbeeld 20% van de ruimte van de WKR wordt benut voor het beschikbaar stellen van fietsen. De werkgever kan bepalen dat een deel van de werknemers wel recht hebben op een fiets en een deel niet. Uiteraard moet dit wel kloppen met de arbeidsvoorwaarden.

Binnen de Werkkostenregeling bestaat er ook de mogelijkheid voor de werkgever om een renteloze lening te verstrekken aan de werkgever voor aanschaf van een fiets. De aanschaf van de fiets moet aantoonbaar zijn. Als de werkgever een kilometervergoeding betaalt, kan de lening hiermee terugbetaald worden.

Vraag uw werkgever of hij binnen de WKR een fiets beschikbaar wil stellen en of er nog ruimte is óf bekijk bijvoorbeeld eens de mogelijkheid https://priveplan.gazelle.nl/

Wij zijn aangesloten bij TSR en Nationale Fiestprojecten om uw aanvraag te verzorgen.